Widok z lotu ptaka na basen

KOMPLEKS SPORTOWY

W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Terminy 

06.08.2021r.

Ogłoszenie informacji o Konkursie

21.08.2021r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu 

Odpowiedzi na pytania

UWAGA - ZAKTUALIZOWANY TERMIN
07.09.2021r., godz. 09:00

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie
oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów
na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w Regulaminie Konkursu.

 

 

UWAGA - ZAKTUALIZOWANY TERMIN
13.09.2021r.

Termin poinformowania wszystkich Uczestników Konkursu o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie z jednoczesnym zaproszeniem do składania Opracowań Studialnych, Uczestników Konkursu, których wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu nie podlegają odrzuceniu.

 

Informacja o liczbie Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie

UWAGA - ZAKTUALIZOWANY TERMIN
11.10.2021r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących przygotowania i składania Opracowań Studialnych.

Odpowiedzi na pytania

UWAGA - ZAKTUALIZOWANY TERMIN 
15.10.2021r., godz. 14:00

Termin składania Opracowań Studialnych

(I etap Konkursu).

UWAGA - ZAKTUALIZOWANY TERMIN
22.10.2021r.

Termin poinformowania o wynikach oceny Opracowań Studialnych Uczestników Konkursu, którzy złożyli te opracowania wraz z uzasadnieniem faktycznym
i prawnym.

Wyniki

UWAGA - ZAKTUALIZOWANY TERMIN
29.11.2021r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących przygotowania i składania Prac Konkursowych.

Odpowiedzi na pytania

UWAGA - ZAKTUALIZOWANY TERMIN
03.12.2021r., godz. 14:00

Termin składania Prac Konkursowych przez pięciu Uczestników Konkursu, których Opracowania Studialne zostały wskazane przez Sad Konkursowy jako zakwalifikowane do Etapu II Konkursu.

UWAGA - KOLEJNA AKTUALIZACJA TERMINU
14.01.2022r.

Termin zawiadomienia uczestników Konkursu o wynikach i otrzymanych ocenach wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania albo firmy oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej Autorów wybranych prac Konkursowych.

Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej Konkursu oraz przekazanie do publikacji ogłoszenia o jego wyniku Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Ogłoszenie wyników

ORGANIZATOR

herb.gif

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

ul. Bytomska 84

41-940 Piekary Śląskie

 

um@piekary.pl

 

Tel: 32 393 94 11

  • web
  • Facebook

PRZEPROWADZENIE KONKURSU

A2P2 transparent.png

A2P2
architecture&planning

ul. Wassowskiego 12

80-225 Gdańsk

info@a2p2.pl

 

Tel: 721 757 388

  • web
  • Facebook